Kaarten Vrienden van Susteren

De Entreekaarten van de vrienden van Susteren zijn te verkrijgen op de bekende VVK adressen:

Ingènte Haarmode, Topslijter Marij Lemmens, Cafe D’n Hermeniezaal.